Tim Cahill có tên trong danh sách 23 cầu thủ của Australia tham gia World Cup

Tim Cahill có tên trong danh sách 23 cầu thủ của Australia tham gia World Cup