Chiến thắng tối thiểu của Man City trước Burnley

Chiến thắng tối thiểu của Man City trước Burnley