Bóng đá Thái Lan lần đầu tiên bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật