Algeria lên ngôi trong một trận cầu khó tin (CK CAN Cup)